Built Heritage Investment Scheme 2020

Scéim Infheistíochta San Oidhreacht Thógtha 2020

Cuspóir na Scéime / Purpose of the Scheme

 

Is é cuspóir an scéim seo, ná caipiteal príobháideach a ghiaráil lena infheistiú i líon suntasach tionscadail dlúthshaothair bheagscála chaomhnaithe ar fud na tíre agus chun tacú le gairmithe caomhnaithe agus ceardaithe oilte agus taithíocha chun an timpeallacht stairiúil thógtha a dheisiú.

The aim of the Built Heritage Investment Scheme is to leverage private capital for investment in a significant number of small-scale, labour-intensive conservation projects throughout the country and to support the employment of conservation professionals, craftspeople and tradespersons in the repair of the historic built environment.

Oibreacha Cáilitheacha / Qualifying Works

Oibreacha Cáilitheacha

Qualifying works:

Oibreacha atá ríthábhachtach chun struchtúr nó cuid de struchtúr a chobhsú

Works essential to stabilise a structure or part of a structure

Struchtúir, clúdaigh agus gnéithe dín a dheisiú (nó a athnuachan)

Repair (or renewal) of roof structures, coverings and features

Earraí uisce báistí a dheisiú nó a ionadúRepair or replacement of rainwater goods
Oibreacha chun ballaí seachtracha a dheisiú

Works to repair external walls

Deisiúcháin ar shiúinéireacht sheachtrach

Repairs to external joinery

Deisiúcháin ar fhuinneoga daite

Repairs to stained glass windows

Daingneáin sheachtracha a dheisiú agus a chaomhnú

Repair and conservation of external fixtures

An struchtúr agus na gnéithe inmheánacha a dheisiú agus a chaomhnúRepair and conservation of internal structure and features
Innealra a dheisiú ar chuid lárnach de struchtúr é

Repair of machinery which is an integral part of a structure

Oibreacha chun saoirseacht nó gnéithe eile atá i mbaol a chobhsú nó a chosaint

Works to stabilise or protect masonry or other elements at risk

Feabhsúcháin ar éifeachtúlacht fuinnimhWorks to increase the thermal performance and energy efficiency of the building in line with the relevant Advice Series guidance
Oibreacha ar struchtúir a chuireann le carachtar ACAWorks to structures which contribute to the character of an ACA
Oibreacha ar sheirbhísí feidhmeacha

Works to functional services

Oibreacha chun an riosca i leith struchtúir a laghdúWorks to reduce the risk to a structure


Eolas/ Information:
 

Lean an nasc seo le haghaidh níos mó eolas a fháil (Beidh leagan i nGaeilge ar fáil go luaith)

Click this link to find out more information.

 

Foirm Iarratais/ application forms


Lean an nasc seo le haghaidh an foirm iarratais a fháil (Béarla amháin faoi láthair)

Is fearr clóscríobh a dhéanamh díreach isteach in san doiciméad Word. Caithfear an foirm a shíniú, mar sin is fearr é an leathnach sin a phriondáil amach agus é a scanadh mar PDF.

 

Is é an dáta deireanach le haghaidh structúir i gContae an Longfoirt ná Dé Céadaoin 31ú d'Eanair 2020. Ní bheidh aon sínidh ar fáil. Seol na foirm iarratais chomh maith leis na dintiúrí riachtanach go dtí heritage@longfordcoco.ie, le BHIS2020 agus ainm do foirgneamh in san teideal. 

Click here to download the application form in Microsoft Word .docx format.

It is recommended that the application form be completed by typing directly into the Word document. The application form must be signed however, it is recommended that the signature page be printed, signed and then scanned as a PDF. 

The closing date for applications for buildings in Co. Longford is Wednesday 31 January 2020. No extensions will be granted.

Completed applications, along with the method statement, mapping, quotations, permissions etc. should be forwarded by email to heritage@longfordcoco.ie. 

 
Please note that only one application can be considered per building, and funding cannot be blended with the Historic Structures Fund (HSF).