Projects

Tionscnamh

Each year, the County Longford Heritage Office undertakes a number of projects which further the objectives of the County Heritage Plan.  Many of these projects are research-based, compiling valuable information on aspects of the natural and cultural heritage of County Longford.

Please click on the links below to read the final project reports. Further information, such as access to database files for research purposes may be arranged through the Heritage Officer.

Chuile bliain, gabhann Oifig Oidhreachta Chontae Longfoirt tionscnamh chun cuspóirí an Phleain Oidhreacha a chur chun cínn.  Baineann an cuid mhaith dóibh siúd le cúrsaí taighde, ag cur chun cínn eolas tábhachtach faoi oidhreacht nádúrtha agus cultúrtha an chontae.  

Lean na naisc thíosluaite chun na tuaraiscí a léamh.  Chun níos mó eolais a fháil nó chun na bonachar sonraí a léamh le haghaidh toighde a dhéanamh, téigh idteangmháil leis an Oifigeach Oidhreachta, le do thoil. 

 

Poster Series - Built Heritage of Longford 

Poster Series - Monuments of County Longford 

Longford Natural Heritage Resources Bibliography 2005

County Longford Hedgerow Survey 2006

County Longford Peatlands Study 2006 - report only

(Due to size constraints, the above file is the report text only, for the full report with Appendices, please contact the Heritage Officer)

Longford Bridge Survey - Architectural Inventory

Longford Industrial Heritage Survey - Phase 1 report (Desktop Study) 

Non-Invasive Archaeological Research Projects

Projects